Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

T:C. Erzincan Belediyesi 01-10.02.2023 tarihli meclis toplantıları karar özetleri

1- Gündem maddelerine geçilmeden önce birimlerden gelen 6 maddelik teklifin gündeme eklenmesi ile mazeret bildirerek toplantıya katılmayan meclis üyelerinin izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

1- Gündem maddelerine geçilmeden

2-Erzincan İli, Merkez İlçe, Beybağı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan orman fidanlık alanı içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırılma ve tahsis işlemleri için izin oluru 12.01.2023 tarihli İmar Komisyon raporu doğrultusunda, talebin İmar Plan Revizyonunda değerlendirilmesine; karar verildi.

3-Erzincan İli, Merkez İlçe, Demirkent Mahallesi 2381 parsel için 1/5000 Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebine ilişkin;16.01.2023 tarihli imar komisyon raporunun reddine, plan değişikliğinin kabulünün onaylanmasına oy çokluğuyla karar verildi.

4-Erzincan İli, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi 816 ada 127 numaralı parsel ve 988 ada 50 ve 60 numaralı parseller için 1/5000 Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin;16.01.2023 tarihli imar komisyon raporunun onaylanmasına karar verildi.

5- S.S. 23 Nolu Erzincan Kent İçi Ulaşım Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi fiyat tarife değişikliği talebine ilişkin raporda; Komisyon çalışmaları sonuçlandırılamamış olup meclisin taktirine bırakılmasına karar verilmiştir denilmekte olup, 10.02.2023 Cuma günü saat 19.00’da 1. birleşimin 3. oturumunda görüşülmesine, karar verildi.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 1199 Ada 22 numaralı 390,59 m²’lik taşınmazın satışı için encümene yetki verilmesine karar verildi.

7-Belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Demirkent 128 Ada 1 parsel numaralı 820,00 m² arsa vasıflı taşınmazın Aile Sağlığı Merkez +112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapılması amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis talebinin reddine karar verildi.

8-Erzincan İli Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 76 Ada 2 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 1222 Ada 6 parselin imar plan değişikliği talebinin imar komisyonuna sevkine karar verildi.

9-Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait, 64.075,00 m² yüzölçümüne sahip, 456 Ada 35,36,112 ve 134 numaralı parselleri kapsayan alanın tarımsal amaç dışı kullanımı için Kamu Yararı Kararı alınmasına, karar verildi.

10-Erzincan İli Merkez İlçe Yalnızbağ/Mimar Sinan Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 348 Ada 5 parselim imar plan değişikliği talebinin imar komisyonuna sevkine karar verildi.

11-Erzincan İli Merkez İlçe Ulalar Mahallesi 184 ada 26 parsel maliki tarafından hazırlatılmış olan Uygulamalı İmar Plan değişikliği talebinin, imar komisyonuna sevkine karar verildi.

12-Kızılay ve Hocabey Mahalleleri Kentsel döünüşüm alanında bulunan taşınmazların trampa takas işlemi için Belediye Başkanı Bekir AKSUN’a ve Encümene yetki verilmesine, karar verildi.

13-Erzincan Valiliği İl Trafik Komisyonunun 29.12.2022 tarih ve 2022/71 sayılı kararı gereğince kaybolan plakaların yerine yeni tahditli plakalar verilmesine karar verildi.

14-09.11.2022 tarihinde Yargıtay 5. Hukuk Dairesi tarafından temyizde feragat istemi görüşülmüş olup, Belediye Meclisinin temyizde feragat yetkisi içeren kararı ile birlikte feragat dilekçesini birlikte gönderilmesi üzere dosyanın mahkemesine geri gönderilmesine karar verildi.

15-Sokak isim değişikliği talebinin meclisin 2.oturumunda görüşülmek üzere imar komisyonuna sevkine karar verildi.

16-Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü araç parkında bulunan 24DL702 plakalı itfaiye aracının, Erzincan Organize Sanayi Bölgesine görevlendirme yapılmasına karar verildi.

17-Erzincan İli, Merkez İlçe, Akyazı/Aktoprak Mahallesi 146 ada 1 parsel numaralı 406.204,85 m² yüzölçümlü taşınmazın tahsis amacı değişikliğinin yapılmasına, Bu alana ilişkin 02.11.2022 tarih ve 11/187 sayılı meclis kararının iptaline, karar verildi.

18-Erzincan İli, Merkez İlçe, Akyazı/Aktoprak Mahallesi 145 ada 16 parsel numaralı 3.373.367,08 m² yüzölçümlü taşınmazın tahsis amacı değişikliğinin yapılmasına, Bu alana ilişkin 02.11.2022 tarih ve 11/186 sayılı meclis kararının iptaline, karar verildi.

19-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet beton blok kilit parke üretim tesisi ve 1 Adet asfalt plenti tesisi kurulması işinde kullanılmak üzere kredi kullanılması talebinin meclisin 2.oturumunda görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna sevkine karar verildi.

20-Belediyemize ait Düzenli Katı Atık Depolama Sahasına gelen evsel atıklar içerisinde geri dönüşüme gidebilecek atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımının sağlaması işi ihalesinin 10 yıllık süreyle yapılmasına karar verildi.

21-01.02.2023 tarihli imar komisyon raporu doğrultusunda Demetevler Mahallesi 60_2 Sokak İsminin Reyhan Sokak olarak değiştirilmesine karar verildi.

22-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet beton blok kilit parke üretim tesisi ve 1 Adet asfalt plenti tesisi kurulması işi projesi için İller Bankası A.Ş, veya Kamu Bankalardan, 28.000.000,00.-TL’ye (yirmisekizmilyon) kadar kredi kullanılmasına krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Bekir AKSUN’nun yetkilendirilmesine karar verildi.

23-Erzincan Kent İçi Ulaşım Fiyat Tarife değişikliği talebine ilişkin 09.02.2023 tarihli Plan Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda, mevcut tarifelerine 0,50 krş eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

Bekir AKSUN                   Lokman ÇAĞAN                          Ahmet ÖZERDAL

Meclis Başkanı                      Kâtip Üye                                       Kâtip Üye