SGK’ den Kayıt Dışı İstihdam Uyarısı

Erzincan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Av. Burcu Tatoğlu, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

SGK’ den Kayıt Dışı İstihdam Uyarısı

Kayıt dışı istihdamın ülke genelinde en önemli sorunları arasında yer almakta olduğunu belirten Erzincan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Av. Burcu Tatoğlu yaptığı açıklamasında, “ Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler de yapılmaktadır. Bu kapsamda geçmişte yapılan birçok faaliyete ve projeye ek olarak 2022 yılı içerisinde; 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal eylem Planı (2021-2025) ‘de ise yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın artırılması eylemlerine yer verilmiştir..

İLÇELERE BİLGİLENDİRME BROÜRLERİ DAĞITILDI

Yukarıda sayılan programlar çerçevesinde; kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi kapsamında özellikle inşaat, turizm ve tekstil gibi belli sektörlerde hem bu hedef sektörlere özgü hem de yerelde tüm meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına özgü özel farkındalık faaliyetleri düzenlenmiş olup, kayıt dışı istihdamla mücadelede vatandaş odaklı bir yaklaşımla sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirilmiş, özellikle inşaat, turizm ve tekstil  sektörü başta olmak üzere bulundukları bölgelerde yaygın olarak faaliyet gösteren sektörlere ilişkin meslek odalarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşülerek kayıt dışı istihdamla mücadelede işbirliği amacıyla ziyaretler ve toplantılar yapılarak çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır.

Ayrıca; İlimiz merkezi ve İlimize bağlı 8 ilçe Müdürlüğümüzce ziyaret edilerek buralarda bulunan meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ziyaret edilerek bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır. Ziyaretlerimiz sırasında işçi ver işveren teşvikleri anlatılmış olup, sigortalı olmanın öneminden bahsedilmiştir.

Sigorta prim teşvikleri; ülkemizde istihdamın ve üretimin artırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede Devletçe karşılanması anlamına gelmektedir.

Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK ’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primleri düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında her bir teşvik uygulaması için farklı bazı özel şartlar da söz konusudur.

Devlet, teşvik türüne göre sigorta primi işveren hissesi veya sigortalı hissesi ile birlikte işveren hissesinin tamamına kadarını karşılayarak işverenlerin maliyetleri önemli ölçüde düşürmelerini sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Hasan Çakmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
Sağlık Haberleri