T.C. Erzincan Belediyesi 05.09.2022 Tarihli Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Erzincan Belediyesi Meclis toplantısı karar özetleri

T.C. Erzincan Belediyesi 05.09.2022 Tarihli Meclis Toplantısı Karar Özetleri

1­- Gündem maddelerine geçilmeden önce birimlerden gelen 5 maddelik teklifin gündeme eklenmesi ile mazeret bildirerek toplantıya katılmayan meclis üyelerinin izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

2- Erzincan İcra Dairesinin Tehiri İcra Taleplerinde kullanılmak üzere Teminat mektubu alımı hususunun Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

3-Belediyemiz Stratejik Planlama ve Performans Esaslı 2022 yılına ait ek bütçe tasarısı Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

4-Erzincan İli Merkez İlçe Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel için hazırlanmış plan değişikliğinin imar komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

5- Erzincan İli Merkez İlçe Işıkpınar 146 Ada 1,2 ve 4 numaralı taşınmazların, Mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Hoocabey Mahallesi 2315 Ada 1 parselde bulunan TB-7 Bloktaki 1,2,3,4,5 ve 6, ile 2316 Ada 1 numaralı parselde bulunan TB-8 Bloktaki 1,2,3,4,5 ve 6  ve TB-9 blokta bulunan 1,2,3,4,5 ve 6 nolu bağımsız bölümler ile Takas Trampa ve trampa yolu ile kamuşaltırma işlemi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Erzincan İli Merkez İlçe Taksim Mahallesi 421 Ada 74 parsel numaralı taşınmaz ile  Taksim Mahallesi 421 Ada 73 parsel numaralı taşınmazların mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Kızılay Mahallesi 2313 Ada 8 parselde bulunan B-11 bloktaki 1 nolu bağımsız bölüm ve 2313 Ada 9 parselde bulunan B-9 bloktaki 2 nolu bağımsız bölümler ile Takas Trampa ve trampa yolu ile kamuşaltırma işlemi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Mülkiyeti Hazineye ait 206 Ada 13 parsel numaralı taşınmazın belediyemize devri için Belediye Bakanına yetki verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

8-Plan Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen Kent İçi Ulaşım Fiyat Tarifesinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Erzincan ili Merkez İlçe, Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan Hayvan Barınağı için hazırlanmış olan imar plan değişikliğinin ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Erzincan İli, Merkez İlçe 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarına Toptan Ticaret Alanları ile ilgili Plan Notu eklenmesini içeren Plan Değişikliğine  ilişkin 11.08.2022 tarihli İmar Komisyon Raporunun onaylanmasına   oy birliği ile karar verildi.

11-Otopark Yönetmeliğinde belirtilen otopark ücretlerinin tahsilatına yönelik uygulama yöntemleri ve asgari otopark ihtiyacının belirlenmesi ilişkin 18.08.2022 tarihli İmar Komisyon Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12-2022 Yılı Ücret Tarifesinde yer alan Kantar Ücreti, Jeotermal Kaplıca Tesisleri Sıralı Havuzlar Fiyat Listesi ve abone işlemleri içerisinde yer alan su sayaç ücretlerine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13-Erzincan İli Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi 979 ada 14, 15, 17, 20 ve 23 numaralı parseller için hazırlanmış olan imar plan değişikliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

14-Kavakyolu Yerleşkesi Hamidiye Mahallesi 4.Etap Toki yerleşke alanında yapılan parka Rahmetli Muhtar ‘’Ali ERBAŞ’’ isminin verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

15-Gülabibey Mahallesi 952 sokağın isminin Şehit Piyade Üsteğmen Osman KARADOĞAN Sokak olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

16-Erzincan İli, Merkez İlçe, Yoğurtlu Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin  reddine ilişkin komisyon raporunun onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

17-Yaylabaşı Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin  İmar Komisyon Raporunun  onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

18-Erzincan İli, Merkez İlçe, Ulalar Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

19- Erzincan İli, Merkez İlçe zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar komisyon raporunun 2,3,4,7,9,10,11, 12,13, 14, 15, 16,17,19,20,22,23,24,27,28,30,37,42 ve 46. Maddelerinin onaylanmasına 1,5,6,8,18,21,25,26,29,31,32,33,34 35,36,38,39,40,41,43,44,45,47 ve 48.maddelerinin ise reddinin onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

20- Erzincan İli, Merkez İlçe, Kavakyolu Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddine ilişkin komisyon raporunun onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

21- Erzincan İli, Merkez İlçe, Geçit Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasına ilişkin  komisyon raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

22- Erzincan İli, Merkez İlçe, Çukurkuyu Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddine ilişkin komisyon raporunun onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

23- Erzincan İli, Merkez İlçe, Demirkent Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Komisyon raporu doğrultusunda  onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

24- Erzincan İli, Merkez İlçe, Akyazı Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin komisyon raporu doğrultusunda  onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

25-Erzincan İli, Merkez İlçe, Yalnızbağ Mahallesi zeminde mevcut bulunan trafoların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin komisyon raporu doğrultusunda  onaylanmasına  oy birliği ile karar verildi.

26- Erzincan İli Merkez İlçe Dereyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 155 Ada 42 numaralı parsel ve 103 Ada 55 numaralı parsel için Kamu Yatırımı  Kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

27- Erzincan Merkez Fatih Mahallesi 1577 Ada 1 Parsel numaralı 1520,22 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın belediyemiz tarafından satın alınması amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

28- Erzincan ili Merkez İlçe Karaağaç Mahallesi 1250 Ada 21 23 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin, imar komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

29-Erzincan İli Merkez İlçe Ulalar Mahallesi Vasgirt Deresi için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin İmar Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

30- Tedaş Binasının batı kısmında bulunan park alanına  ‘’Cemil BAYATA’’  isminin verilmesi talebinin, imar komisyonuna sevkine  oy birliği ile karar verildi.

31- Erzincan İcra Dairesinin Tehiri İcra Taleplerinde kullanılmak üzere toplamda 5.000.000,00.-TL ‘ye kadar teminat mektubu kullanılmasının ve teminat mektubu kullanımı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması hususunda Belediye Başkanına  yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.

32- Erzincan İli, Merkez İlçe, Ulalar Mahallesi 141 ada 63 ve 66 parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporu doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

33- Tedaş Binasının batı kısmında bulunan park alanına komisyon raporunda uygun görülen ‘’Cemil BAYATA’’  isminin verilmesine  oy briliği ile karar verildi.

Bekir AKSUN(meclis Başkanı)          Lokman ÇAĞAN(katip Üye)                                                                                                           Ahmet  ÖZERDAL(katip Üye)                    

                                                                                            

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 17:37

Hasan Çakmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
Sağlık Haberleri