Harcamalar Konut ve Kiraya

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge müdürlüğü verilerine göre, Hane halkı bütçe araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre; toplam hane halkı harcaması içinde ayrılan pay itibarıyla konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Harcamaların yüzde 23,7'sinin konut ve kiraya yapıldığı görüldü.

Harcamalar Konut ve Kiraya

Açıklama da; “Konut ve kira harcamalarının yüzde 67,2’sini gerçek ve izafi kira oluştururken, yüzde 10,6'sını gaz, sıvı ve katı yakıtlar, yüxde 8,9’unu ise elektrik harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarının yüzde 8,2'si konutla ilgili çeşitli hizmetlere (su, kanalizasyon vb.) ve yüzde 5,1'i ise konutun bakım ve onarım giderlerine ayrıldı.

GELİR DÜZEYİ KONUT HARCAMALARININ DAĞILIMINI ETKİLİYOR

En düşük gelirli birinci yüzde 20’lik gruptaki hanelerin konut ve kira harcamalarının içinde gerçek ve izafi kiranın payı yüzde 64,6 iken, en yüksek gelirli beşinci yüzde 20'lik gruptaki hanelerde bu oran yüzde 70,8 oldu. Birinci yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerde konut ve kira harcamaları içinde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı yüzde 24, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı yüzde 6,4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı yüzde 5 olurken; beşinci yüzde 20’lik gelir grubundaki hanelerde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı yüzde 15,4, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı yüzde 9,4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı ise yüzde 4,5 oldu..

Son dakika haber buldum Spor haberleri